Описание

Кабел USB – 30-pin Samsung Galaxy Tab за зареждане и прехвърляне на данни за таблети Samsung, ползващи 30-пиновия стандарт за свързване.