Описание

MagSafe Charger

Зареждане на iPhone или слушалки AirPods с MagSafe Charger

На iPhone 12 зарядното устройство MagSafe Charger магнитно се закрепва към задната страна на iPhone или към калъфа MagSafe и се подравнява, като позволява да държите и използвате iPhone по време на зареждането.