Описание

DP/DP (Display Port М/М) кабел за свързване на Вашия компютър (или лаптоп) към монитори, проектори, телевизори и други. Display Port кабелите предлагат прехвърляне на цифрови картина и звук.