Описание

Флакон със сгъстен въздух за почистване на труднодостъпни и чувствителни повърхности

-клавиатури

-принтери

-дънни платки

-чипове

-барабани

-копирни машини

-дискови устройства и др.

-Негорим, 400 ml