Описание

ЦВЯТЧерна
ПОВЪРХНОСТТекстил
ПРОФИЛНисък
ТИПЗа скорост
РАЗМЕРИ300 x 250mm
ДОПЪЛНИТЕЛНИanti-slip