Описание

Колони  2.1

Модел: Microlab

Модел: М-200

Мощност: 40w

Мощност на субуфера: 16w

Мощност на колоните: 2x12w

Изнесен контролер с възможност за усилване и намаляне и stereo jack.