Описание

Капацитет 16 GB
Тип свързване USB 2.0
Скорост на четене 10 MB/сек
Скорост на запис 8 MB/сек